Aluminium - framtidens material!

Varför ProfilGruppen?
Varför är aluminium framtidens material?
Kontakta oss

Bred kundplattform

På ProfilGruppen är vi experter på aluminiumlösningar och erbjuder profiler och komponenter. Vi är en helhetsleverantör med rätt kompetens och resurser. Hos oss kan du få hjälp med allt från idé och konstruktion till produktion och förädling. Vi har en väldefinierad säljprocess som tar dig genom hela flödet, från design och konstruktion till prototypleverans.

 

Läs mer

Profilgruppen firar 40 år!

Se här den historiska filmen om utvecklingen inom våra viktigaste områden.

Senaste nytt

Pressrelease - Delårsrapport Q2: Kvartalsresultat kraftigt förbättrat

”En minskad aktivitet på marknaden syns i andra kvartalets leveransvolymer. Vi ser att de kunder som står närmast..."

Pressrelease | 2022-07-14

Pressrelease - Kraftigt förbättrat rörelseresultat i andra kvartalet på grund av råvaruhantering

ProfilGruppens preliminära bokslut visar på en väsentlig resultatförbättring i...

Pressrelease | 2022-07-08

Pressrelease - Valberedningen föreslår ny ordförande

Valberedningen i ProfilGruppen AB föreslår att Klaus Jürgen Wiemers väljs till ny styrelseordförande i bolaget vid årsstämman den...

Pressrelease | 2022-04-22

Pressrelease - Kvitto på ett hållbart och sunt arbetssätt

"Som ett led i förtydligandet av sitt hållbarhetsarbete genomgick ProfilGruppen under 2021 en certifiering enligt ..."

Pressrelease | 2022-01-18
Next Level

NEXT LEVEL

Vi vill ta vårt hållbarhetsarbete till nästa nivå.
Som ett led i att förbättra strukturen har vi beslutat att certifiera oss enligt branschens egen hållbarhetsstandard, ASI. Det första steget som vi tagit är att bli medlem.
Nästa steg är att certifiera vår verksamhet enligt ASI:s hållbarhetsstandard.

Resan mot den certifieringen börjar nu.

Läs mer

Tekniska fakta

Här vill vi ge dig en mer detaljerad inblick i teknik, processer och parametrar som påverkar slutresultatet för aluminiumprofilen eller aluminiumkomponenten. Vi varvar teknisk information med vägledning och tips på hur man kan underlätta konstruktionen av profiler och komponenter.

Att jobba på ProfilGruppen

Att medvetet arbeta för att vara en attraktiv arbetsplats för att kunna locka, bibehålla och få möjlighet att utveckla medarbetare med rätt kompetens är en viktig strategisk fråga.

Lediga tjänster